Privacyverklaring J.L. Postmus en Zoon B.V.

Dit is het privacy statement van Besloten vennootschap met gewone structuur J.L. Postmus en Zoon B.V., hierna: Postmus & Zn.. Postmus & Zn. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28058003 en is gevestigd aan Valkenburgseweg 105 (2223KC) te Katwijk. In dit document wordt uitgelegd hoe Postmus & Zn. omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht Postmus & Zn. de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
  1. Doel van de verwerking
Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die door Postmus & Zn. verwerkt worden, hebben ten doel om:

● contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de uitvoering daarvan;

● haar diensten te kunnen uitvoeren;

● haar dienstverlening te verbeteren;

● betalingen te kunnen verrichten;

● wettelijke verplichtingen na te kunnen komen;

● marketing en communicatie uitingen te kunnen doen, waaronder het verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;

● nieuwsbrieven te kunnen versturen;

● met derden gegevens uit te wisselen ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening, voor zover dit noodzakelijk is.