Algemene voorwaarden 

Besloten vennootschap met gewone structuur J.L. Postmus en Zoon B.V. (hierna: Postmus) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28058003 en is gevestigd aan Valkenburgseweg 105 (2223KC) te Katwijk.
  1. 1.
  2. 2.
  3. 3.
  4. 4.
1.
Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Postmus berusten uitsluitend bij Postmus en worden niet overgedragen aan Koper.
2.
Het is Koper verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Postmus rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Postmus. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door Postmus geleverde zaken, dient Postmus expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
3.
Het is Koper verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Postmus rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
4.
Bij overtreding van de bepalingen omtrent intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten uit de algemene voorwaarden, wordt Opdrachtgever bestraft met een onmiddellijk opeisbare boete van € 25.000,- en een onmiddellijk opeisbare boete van €2.500,- per dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.
Katwijk, 2023