Algemene voorwaarden 

Besloten vennootschap met gewone structuur J.L. Postmus en Zoon B.V. (hierna: Postmus) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28058003 en is gevestigd aan Valkenburgseweg 105 (2223KC) te Katwijk.
  1. 1.
  2. 2.
  3. 3.
  4. 4.
1.
Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Postmus of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@postmus.nl met als onderwerp “klacht”, of via het opgegeven telefoonnummer.
2.
De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Postmus de klacht in behandeling kunnen nemen.
3.
Postmus zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4.
Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
Katwijk, 2023