Algemene voorwaarden 

Besloten vennootschap met gewone structuur J.L. Postmus en Zoon B.V. (hierna: Postmus) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28058003 en is gevestigd aan Valkenburgseweg 105 (2223KC) te Katwijk.
  1. 1.
  2. 2.
  3. 3.
1.
Op de rechtsverhouding tussen Postmus en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2.
Postmus kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
3.
Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Postmus en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Den Haag, locatie Leiden tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.
Katwijk, 2023