Algemene voorwaarden 

Besloten vennootschap met gewone structuur J.L. Postmus en Zoon B.V. (hierna: Postmus) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28058003 en is gevestigd aan Valkenburgseweg 105 (2223KC) te Katwijk.
  1. 1.
  2. 2.
  3. 3.
  4. 4.
  5. 5.
  6. 6.
1.
De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. offerte van Postmus heeft aanvaard door ondertekening van de Overeenkomst en/of na voldoening van de aanbetaling.
2.
Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Postmus , zal Postmus de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen. Elk Aanbod is maximaal 30 dagen geldig (tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen), daarna kan Postmus niet meer aan een Aanbod gehouden worden.
3.
Postmus is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
4.
Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door Postmus aan Opdrachtgever. Het Aanbod komt te vervallen indien het Product of de Werkzaamheden waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
5.
Postmus heeft het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Postmus gegronde reden te weigeren.
6.
Indien meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk een Overeenkomst aangaan met Postmus , is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijkheid voor het nakomen van de verplichtingen door elke Opdrachtgever en de Opdrachtgevers gezamenlijk.
Katwijk, 2023